Ett videokonferenssystem på ditt kontor.

Skiptrip erbjuder företag videokonferens som tjänst med garanterad funktion. Skiptrips videokonferenslösning är en integration av utvalda hårdvarukomponenter från ledande leverantörer som t ex Lifesize(Logitech), Sharp och Axis. Allt sammanfogat med ett egenutvecklat boknings- och styrsystem till en nyckelfärdig helhet med oöverträffad användarvänlighet. Full mötesservice och support ingår i priset. Du behöver inte ha någon intern drift- eller supportpersonal.Undvik de vanligaste misstagen!

Beställ "Köparens Guide till Videokonferens" - guiden är gratis och ger dig en fast grund att stå på inför en upphandling.

Videokonferens som tjänst

Vi erbjuder videokonferens som tjänst. Det betyder att vi tar ansvar för allt som hör till era videomöten - från planering och installation till drift och support.

Funktionen garanterar vi ner på minutnivå med branschens starkaste SLA. Våra kunder betalar en fast månadsavgift och behöver aldrig oroa sig för den bakomliggande tekniken eller för höga kostnader för intern IT-support.

Användarvänligt och tillförlitligt

Att ordna ett videomöte ska inte vara svårare än att boka ett vanligt konferensrum.

Skiptrips system kopplar upp automatiskt efter en bokning - mötesdeltagarna behöver inte trycka på en enda knapp. Genom standardiserade mötesförlopp har också de allra vanligaste felkällorna vid videomöten kunnat elimineras helt. Detta borgar för effektiva möten, där ingen tid går till spillo för att deltagarna kämpar med fjärrkontroller. Tack vare enkelheten och tillförlitligheten kan du lita på att din organisation snabbt kommer att anamma videomöten.


Viktiga frågor inför upphandling av en videokonferenslösning

1Kommer personalen att använda videomöten?

Fördelarna med videomöten är uppenbara. Men för en lyckad implementation krävs att systemen är enkla att använda.

Med Skiptrips videomöteslösningar undanröjs trösklarna för användarna och videomöten blir snabbt en naturlig del av verksamheten.

Läs mer om användarvänlighet

2Kommer vår egen IT-support att belastas?

Med Skiptrip som din partner behöver du inte ha någon intern IT-resurs alls. Vi garanterar funktionen och ger användarna support.

Tack vare automatlarm, fjärrstyrningsmöjligheter och extra supportkamera erbjuder vi marknadens i särklass bästa drift och supportfunktion.

Läs mer om proaktiv support

3Med vilka kan vi ha videomöten?

Begränsa inte videomöten till den interna kommunikationen.

Med ett Skiptripsystem på ditt kontor kan du ha möten med vem som helst var som helst. Vi hjälper dig att koppla upp mot externa motparter - oavsett om de har tillgång till ett eget videokonfernsrum eller inte.

Läs mer om möten med externa parter


Vad utmärker Skiptrip?

Vi vill göra videomöten till en enkel, tillförlitlig och tillgänglig mötesform.

Vi startade vår verksamhet med att etablera ett nätverk av publika videomötesrum på hotell och konferensanläggningar. Idag finns vi t ex på Clarion Hotels, Radisson Blu och Gothia Towers.

För att kunna producera möten i publika miljöer räcker det inte med bra bild och ljud, systemen måste även vara extremt enkla att använda och ytterst tillförlitliga. Vi har därför utvecklat våra egna Skiptripstationer, den enda lösningen på marknaden som kan möta de högt ställda kraven. Dessa stationer utgör även basen för vårt erbjudande till företag som vill ha tillgång till videokonferens direkt på det egna kontoret.

Läs mer om Skiptrips publika rum

Videokonferens för hotell och konferensanläggningar

Letar du efter en videokonferenslösning för en kommersiell mötesanläggning? Läs mer om hur du kan erbjuda videokonferens i Business Class genom att bli partner med Skiptrip.

Läs mer om våra lösningar för hotell


Fördelar med Skiptrip

See feature details

 • Användarvänligt
 • Interoperabilitet
 • Dela dokument
 • Inget brandväggstrassel
 • Pålitligt
 • Externa möten
 • Anslut mobila enheter
 • Säkerhet
 • Proaktiv support
 • Bokningssystem
 • Flerpartsmöten
 • Låga bandbreddskrav
 • Videokonferens som tjänst
 • Kontrollpanel
 • Telepresence
 • Webbsändning & Inspelning